Заштитница грађана Града Новог Сада на Изборној скупштини Европског института омбудсмана

Заштитница грађана Града Новог Сада присуствовала је Изборној скупштини Европског института омбудсмана (European Ombudsman Institute – EOI) која је одржана 21.09.2015. године у Мајнцу, Немачка. На наведеној генералној скупштини присустовало је 54 учесника из земаља Европе, међу којима су Италија, Аустрија, Литванија, Шведска, Русија и многе друге.
Европски институт омбудсмана је престижна непрофитна организација и представља стручни центар за размену знања и информација између омбудсмана.
Заштитник грађана Града Новог Сада је институционални члан наведене организације од 2011. Године.