ВАНРЕДНА СЕДНИЦА УДРУЖЕЊА ОМБУДСМАНА

Ванредна седница Удружења омбудсмана Србије одржана је дана 21. фебруара 2024. године у Београду, у свечаној сали Градске општине Врачар.

На ванредној седници су изабрани чланови органа и тела Удружења омбудсмана Србије, усвојен Финансијски план удружења за 2022. и 2023. годину, измене и допуне аката Удружења, потом предлози о унапређењу рада удружења, модели финансирања истог, сарадња са удружењима омбудсмана других земаља и др.

Стојанка Варајић, заменик Локалног омбудсмана Града Новог Сада изабрана је за члана Етичког одбора Удружења.