СТАРОСТ НИЈЕ БАУК

Удружење Група буди један (Група б1) организовала је дана 26. октобра 2022. године у Новом Саду конференцију “Старост није баук” са свеобухватним циљем унапређивања права и положаја старијих особа кроз сарадњу са релевантним актерима.

 

Марина Попов Иветић, Локални омбудсман и мр Марија Достанић, Шеф Стручне службе Локалног омбудсмана присуствовале су конференција на којој су учествовали бројни стручњаци који се баве овом облашћу а који су представљали јавни и цивилни сектор.

Свој рад и облике помоћи старим лицима представиле су невладине организације које су активне у овој области, док је представница Повереника за заштиту равноправности представила резултате Посебног извештаја о дискриминацији старијих, који је сачинила ова институција.

Марина Попов Иветић представила је рад канцеларије Локалног омбудсмана Града Новог Сада као и проблеме на које најчешће указују старији суграђани.