САСТАНАК УДРУЖЕЊА ОМБУДСМАНА СРБИЈЕ

У организацији ОЕБС-а Мисија у Србији одржан је састанак Удружења омбудсмана Србије у Шапцу, у периоду од 4-6 децембра 2023. године, на коме је учествовала Стојанка Варајић, заменик Локалног омбудсмана.

Дана 4. децембра 2023. године на редовној скупштини удружења изабран је нови председник удружења Миљко Ваљаревић, локални омбудсман Града Београда.

Дана 5 и 6 децембра 2023. године одржане су едукације о улози институције омбудсмана о заштити мањинских права и праћењу родно одговорног буџета са фокусом на родну анализу и представљен рад на изради визуелног идентитета УОС и веб презентација удружења.