Састанак Удружења локалних омбудсмана Србије

У организацији Мисије ОЕБС-а за Србију одржан је састанак Удружења локалних омбудсмана Србије (УЛОС), у Новом Пазару, у периоду од 03.-04. септембра 2015. године.
Састанку су присуствовали локални омбудсмани, представници Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, а такође и Маја Мићић испред ОЕБС-а – Мисије у Србији.
На састанку су разматрана питања у вези проблема који се односе на индивидуално искључење са дистрибутивног система топлотне енергије односно отказ уговора о продаји топлотне енергије, представљен је извештај са састанка председника УЛОС-а и Заштитника грађана Саше Јанковића као и извештај о завршној конференцији Локални омбудсмани и медијација. Такође је указано и на проблеме комуналног уређења у збрињавању напуштених паса и мачака, обавеза локалне самоуправе и накнада штете, затим  принудна наплата потраживања јавних предузећа - извршење и запошљавање особа са инвалидитетом.