састанак у оквиру пројекта AGE+

У просторијама УНХЦ-а је одржан састанак са актерима који се у Новом Саду баве старијом популацијом.

Састанку су присуствовали начелник и заменик начелника Управе за социјалну и дечију заштиту, Локални омбудсман, директорица Канцеларије за инклузију рома, представници Геронтолошког центра, Црвеног крста, као и представници невладиних организација НСХЦ, ЕХО, Удружења пензионера и други.

На састанку је било речи о могућностима унапређења положаја старих лица у Граду Новом Саду, проширењу услуга које се пружају овој категорији становништва, као и могућностима формирања Савета који би се бавио важним питањима која се тичу старих лица.