САСТАНАК СА ЧЕЛНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Локална омбудсманка Града Новог Сада, Локална омбудсманка Града Ниша и Локални омбудсман општине Житиште, у сарадњи са УНДП-јем, су дана 04. октобра 2023. године имали састанак са председником Скупштине Града Зајечара Стефаном Занковим, секретаром Скупштине Миљаном Миловановићем и његовим замеником Марком Ђуричићем. Састанку је присуствовао и Начелник одељења за обједињене јавне набавке и локални економски развој Иван Живковић.

Током првог дела састанка представљени су пројекти које спроводи УНДП у циљу јачања локалних самоуправа у Републици Србији, док се други део састанка односио на представљање институције Локалног омбудсмана.

Имајући у виду да је Град Зајечар донео Одлуко о заштитнику грађана 2010. године, али да након тога није изабрано лице на ову функцију, тема разговора је била представљање рада ове институције у пракси и отклањање нејасноћа које произилазе из непознавања грађана тачних надлежности омбудсмана.