резултати истраживања о положају жена у новом саду

Локални омбудсман Града Новог Сада и Новосадска женска иницијатива су спровели истраживање о положају жена у Граду Новом Саду.

Имајући у виду да је у току израда Акционог плана за спречавање насиља над женама, те да предстоји израда још неколико стратешких планова у Граду Новом Саду, спроведено је наведено истраживање са циљем добијања информација о мишљењу жена шта би могло да унапреди њихов положај.

Резултати истраживања су доступни на сајту Локалног омбудсмана у делу "Истраживања"

Резултати истраживања су представљени 12. децембра 2022. године https://rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/sa-kojim-problemima-se-zene-u-no...