посета општини бачки петровац

Локални омбудсман Града Новог Сада Марина Попов Иветић је заједно са представницима удружења омбудсмана Србије - Миладином Нешићем председником удружења и локалним омбудсманом општине Бачка Топола и Златком Шимаком локалним омбудсманом општине Ковачица и замеником председнице Националног савета словака посетила општину Бачки Петровац.

На састанку са начелницом општинске управе Бачки Петровац Јарославом Чањи Јевић представљен је рад канцеларије Локалног омбудсмана, те указано на најзначајније аспекте рада институције.

Циљ састанка је била промоција рада институције, проширивање сарадње Удружења омбудсмана Србије и проширивање мреже локалних омбудсмана.