ОДГОВОРНОСТ У ЗАШТИТИ ПРАВА ДЕТЕТА

Покрајински заштитник грађана – омбудсман oрганизовао је 1. јуна 2022. године, на Међународни дан детета и Међународни дан родитеља, Конференцију под називом  „Одговорност у заштити права детета“, која је одржана у згради Ректората Универзитета у Новом Саду.

мр Марија Достанић, шеф Стручне службе Локалног омбудсмана присуствовала је конференцији на којој су учествовали бројни стручњаци који се баве заштитом права детета, а који су кроз више различитих панела указали на одређене појаве и проблеме у овој области као и на могућа решења и потребу за унапређењем права.

Циљ конференције био је да осветли теме и области права детета са идејом да се рад у овој области перманентно унапређује, као и да се размотри могућност доношења системског закона о правима детета,