ОБУКА И ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА НА ТЕМУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРАМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Дана 27. марта 2024. године у плавој сали Скупштине Града Новог Сада, одржана је панел дискусија на тему праћења спровођења новог Закона о заштити података о личности.

У панел дискусије учествовали су Милан Маринковић-Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, заменица Повереника Сања Унковић, представници Службе Повереника из Сектора за надзор над заштитом података о личности и Сектора за хармонизацију прописа и нормативне послове као и руковаоци података о личности, заинтересовани представници организација цивилног друштва и медија. Испред канцеларије Локалног омбудсмана Града Новог Сада присуствовали су Стевана Субић, Локални омбудсман и Мирко Поповић заменик шефа стручне службе Локалног омбудсмана.

 Циљ панел дискусије је био разматрање примене новог Закона о заштити података о личности  и сагледавање могућности за његову бољу примену.

Дана  28. марта 2024. године у великој сали Скупштине Града Новог Сада одржана је обука овлашћених лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја на тему - Слободан приступ информацијама од јавног значаја законодавство и пракса.

Обуку су спровели Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић, Росана Лемут – Стрле предавач из Словеније, и в.д. помоћница генералног секретара - Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама од јавног значаја Славољупка Павловић. Обуци су присуствовали и Стевана Субић, Локални омбудсман и Мирко Поповић, заменик шефа Стручне службе Локалног омбудсмана.

Циљ обуке је био да се овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја упознају са актуелним законским решењима (у ЕУ и Републици Србији) и оспособе за правилну примену Закона о  слободном приступу информацијама од јавног значаја.