КОНФЕРЕНЦИЈА „ГОВОР МРЖЊЕ“

Локални омбудсман и заменик Локалног омбудсмана Града Новог Сада присуствовале су конференцији на тему „Говор мржње“ која је одржана дана 04. маја 2022. године у Суботици у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

На конференцији је представљен зборник радова на тему говор мржње, који је сагледан са различитих аспеката - права националних мањина, вршњачког насиља, улоге независних институција, кривичне одговорности, грађанско-правне заштите, јавне и интернет комуникације, позиције бескућника, као и из перспективе младих који живе у мултикултуралним срединама.

Конференцији су присуствовали представници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, Института за криминолошка и социолошка истраживања, Локални омбудсмани, представници националних савета националних мањина и други.