ФОКУС ГРУПА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА АGE+

Заменица Локалног омбудсмана Стојанка Варајић присуствовала је фокус групи која је део активности пројекта Age+ која је одржана дана 14. јула 2023. године у организацији Новосадског хуманитарног центра.

Циљ пројекта је подршка старијим особама кроз међугенерацијску акцију, изградњу заједница прилагођених потребама старије популације, као и јачање капацитета у областима социјалне заштите, здравства и неге, те се током фокус групе разговарало о положају старијих особа и о предлозима за унапређење положаја старијих особа у Новом Саду.

Фокус групи присуствовали су представници Екуменске хуманитарне организације, Центра за социјални рад, Удружења пензионера, Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, Покрајинског завода за социјалну заштиту, Црвеног крста, Геронтолошког центра као и представници организатора фокус групе.