ЕДУКАЦИЈА НА ТЕМУ ПРИМЕНА ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

Локални омбудсман Града Новог Сада организовао је едукацију на тему примена Закона о становању и одржавању зграда дана 21. октобра 2022. године, у сали Омладинског центра Опенс-а.

Едукацији су присуствовали запослени у Градској управи за инспекцијске послове комунални инспектори и грађевински инспектори, представници професионалних управника из Новог Сада као и Локалног омбудсмана Града Новог Сада.

Предавач на едукацији била је Светлана Ристић, начелница одељења за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Едукација је одржана са циљем да се разјасне недоумице из праксе у примени прописа који регулишу област управљања и одржавања зграда уз посебан осврт на разјашњења везана за надлежност и поступање управника, грађевинских и комуналних инспектора.

Током едукације одржана је презентација која се односи на област управљања и одржавања зграда, стамбену заједницу као и инспекцијски надзор. Након одржане презентације и дискусије учесника едукације, постављана су питања, дати одговори, размењена искуства и разјашњење недоумице у погледу примене Закона о становању и одржавању зграда.

Локални омбудсман сматра да је циљ едукације остварен, односно указано је на важност правилне и законите примене одредаба Закона о становању и одржавању зграда приликом одлучивања о појединачним правима и обавезама грађана, што ће допринети остваривању и заштити права грађана у поступцима пред органима управе Града Новог Сада.