20 година институције омбудсмана у србији

У среду 26. октобра 2022. године Покрајински заштитник грађана - омбудсман је прославио јубилеј - 20 година од оснивања институције омбудсмана у Србији.

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је 2002. године усвојила Одлуку о покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, што је прва одлука тог типа усвојена у Републици Србији.

Иако је први омбудсман у Србији изабран наредне године у Бачкој Тополи, док се на избор првог покрајинског омбудсмана сачекало још неко време, усвајањем ове одлуке институција омбудсмана је званично уведена у правни систем Републике Србије.