Вести

14.07.2017.

У организацији Удружења локалних омбудсмана Србије, уз подршку ОЕБС-а Мисија у Србији, одржана је конференција на тему „Актуелна питања из праксе локалних омбудсмана у Републици Србији“ у периоду од 12.-13.07.2017. године на Сребрном језеру.

Током конференције посебно су разматрана питања

27.06.2017.

Савез глувих и наглувих Србије покренуо је иницијативу ради презентације Закона о употреби знаковног језика за глува лица за локалне самоуправе и јавне установе. Трибина је одржана дана 26. јуна 2017. године у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, у организацији Савеза глувих и наглувих Србије

23.06.2017.

Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу Град Нови Сад је усвојио 23. марта 2017. године као програмски основ за планирање у области родне равноправности, која ће представљати основ за израду Локалног акционог плана за родну равноправност од 2017. до 2019. године.

19.06.2017.

У Новом Саду, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада одржана је дана 15. и 16. јуна 2017. године обука на тему „Управљање људским ресурсима и правни и институционални оквир“ и „Оцењивање и формулисање радних циљева“.

 

Наведена обука се спроводи у оквиру Пројекта Управљање

19.06.2017.

У периоду од 04. до 08. јуна 2017. године одржано је Саветовање правника „XXII Будвански правнички дани“, у конгресном центру хотела Медитеран у Будви-Бечићи.

Саветовање је одржано у организацији Савеза удружења правника Србије и Републике Српске.

 

Тема скупа је била „